​Enerji Bir-Sen Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nda statü değişikliğini protesto etti

MKEK Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen ve sendika üyelerinin yanı sıra Kamu-Sen’in de destek verdiği eylemde Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul da bir açıklama yaptı.

Tonbul açıklamasında MKEK’in değişen statüsünün personeli mağdur etmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Şirket sermayesinin tamamının hazineden karşılanacağını, ancak tüm kanunlardan ve denetim mekanizmalarından muaf tutulacağını belirten Tonbul, bu değişiklikle birlikte devletin, kamudaki istihdam kanunlarının tamamı yok sayılarak, iş kanuna göre personel istihdam edileceğini söyledi.

Tonbul, planlanan değişiklikle; mevcut statünün tamamen kaldırılarak özelleştirmeye zemin hazırlandığına vurgu yaparak bu durumun çalışanları belirsizliğe ve güvencesizliğe mahkum edeceğini ifade etti.

Tonbul, düzenlemenin telafi edilemeyecek kayıplara neden olacağını ifade ederek, “Savunma sanayimizin en önemli ve en eski kurumu olan, Makine Kimya’da yapılmak istenen bu düzenlemenin, telafisi mümkün olmayan zararlar açacağı kesin, 3-5 yıl sonra şu an ki mevcut sisteme geri dönüleceğini ön görebiliyoruz.” şeklinde konuştu.

Statü değişikliğinin özelleştirmeye zemin hazırladığının altını çizen Tonbul, “Çalışanların tüm hak ve hukuku, oluşturulacak Yönetim Kurulunun keyfine bırakılmayacak kadar önemlidir, kıymetlidir. Aksi halde telafisi imkânsız vahim sonuçlar doğuracağı kesindir.” diye konuştu.

Tonbul, Enerji Bir-Sen MKEK’de yapılması planlanan statü değişikliğinin iptalini isterken mevcut duruma yönelik önerilerini de şu şekilde sıraladı:

“Personelin kurum bünyesinde kalması ve statüsünü devamı tartışmaya açık değildir. Görevde Yükselme Sınav Sonuçlarının bir an önce açıklanması gerekmektedir. Yardımcı Hizmetler Sınıfına atanan eski güvenlik görevlilerinin Genel İdari Hizmetler Sınıfına Memur Pozisyonunda atanması elzemdir. Unvan Değişikliği Sınavlarının en kısa sürede yapılması, mağduriyetlere son verilmesi şarttır.”

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )