Kullanıcı Sözleşmesi

Bu bölüm İntelijans’in genel ve kanuni sorumluluklarını içerir. www.intelijans.com alan adında bulunan internet sitesi (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) İNTELİJANS MÜZİK YAYIN ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “İntelijans” olarak anılacaktır.) tarafından işletilmektedir. Site?yi kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okumanız önemlidir. Site’yi ziyaret ederek ve/veya Kullanıcı ve/veya Üye olarak, işbu Kullanım Koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Sitede yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, bu hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz veya defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. Eğer aşağıda belirtilen şartları kısmen ve/veya tamamen kabul etmiyorsanız, Siteyi herhangi bir amaçla kullanmayınız

İşbu Kullanım Koşulları kapsamı içerisine Sitede yer alan ve yer alacak olan İntelijans tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan da dahil olup, Kullanıcı ve/veya Üye işbu Kullanım Koşullarını kabul etmekle söz konusu beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

İntelijans, www.intelijans.com.com adresinde belirtilen kullanım koşullarını, Siteyi veya Sitenin içeriğini dilediği zaman ve şekilde tek taraflı olarak değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Site kullanıcıları ve üyeleri, www.intelijans.com.com adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

1- TANIMLAR

Hizmet/Hizmetler: Üyelerin işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla İntelijans tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
Kullanıcı/Kullanıcılar: Site?ye kayıt olarak veya olmayarak erişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler.
Site: www.intelijans.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen web sitesini ifade eder.
Üye : Kullanım Koşullarını kabul eden ve Site?ye üye olup Site?de yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan kişi ve kurumları ifade eder.
Üye Marka: Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi koşulları doğrultusunda Site?ye üye olan ve Site?de yer alan içerik, uygulama ve Hizmetlerden yararlanan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya tabi olduğu yabancı hukuk kanunlarına göre kurulmuş ve tüzel kişiliğe sahip şirketleri ifade eder.
Üye/Üyeler: Üye kişi ve Üye Markaları ifade eder.

2-) ÜYELİK ŞARTLARI

2.1 Üye : Herhangi biri olabilir

18 yaşını doldurmamış Üyeler Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını tam ve doğru olarak anladıklarından emin olmaları için bu belgeleri velileri ile birlikte okumalıdır. 

2.2 – Üye Marka: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre veya tabi olduğu yabancı hukuk kanunlarına göre kurulmuş ve varlığını sürdüren tüzel kişiliğe sahip şirketler Üye Marka olabilirler.

2.3 – 13 yaşından küçükler Kullanıcı ve/veya Üye olamaz.

2.4 – Aşağıdaki hallerde, İntelijans Site?nin ilgili Üye tarafından kullanımını geçici ve/veya sürekli olarak engelleyebilir:

  • Yanlış, düzensiz, eksik ve/veya yanıltıcı bilgi ve/veya uygun olmayan fotoğraf içeren özgeçmişin Site?ye kaydedilmesi halinde,
  • Özgeçmiş dışı bilgilerin; özel ve/veya genel duyuruların, reklam amaçlı firma bilgilerinin ve/veya üyelik satış formasyonları gibi bilgilerin ilave edilmesi halinde,
  • Diğer bir şahıs ve/veya kurum tarafından ilan edilen her türlü bilgi, görsel ve/veya logonun silinmesi tahrif edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde.

3-) ÜYELİK HESAPLARI

3.1 – Her bir Üyenin sadece tek bir üyelik hesabı olabilir. Üye, herhangi bir sınırlama olmaksızın takma ad kullanmak dahil olmak üzere kimliği ve üyelik hesabını oluştururken verdiği bilgiler ile ilgili yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.2 – Üyelik hesabı açılması için geçerli bir e-posta hesabı sunulması ve bir şifre oluşturulması gerekmektedir. Üye Marka hesabı açmak için kurumsal bir e-posta hesabı verilmesi şarttır. Kullanılan e-posta adreslerinin ilgili Üye?ye ulaşmak için kullanılabilecek adresler olması gerekir.

3.3 – Sosyal Medya Üzerinden Hesaba Giriş Yapılması: Üyeler Facebook veya Google+ gibi sosyal medya siteleri (?Sosyal Medya Sitesi?) üzerinden Site?de hesap oluşturabilir veya oluşturdukları hesaplarına erişim sağlayabilirler. Site?ye bir Sosyal Medya Site?si aracılığıyla erişim sağlanması halinde ilgili Üye Sitenin Sosyal Medya Sitesi?ndeki hesabında paylaştığı, sakladığı veya erişilebilir kıldığı bilgi, veri, mesaj, etiket ve benzeri unsurlara, Site?deki hesabı ve profil sayfasında erişilebilir olması için erişimi olacağını, erişilebilir kılacağını ve uygulanabilmesi mümkün olması halinde bunları saklayabileceğini kabul etmiş olur. Üyenin ilgili Sosyal Medya Sitesi hesabındaki gizililik ayarlarına uygun olarak Sosyal Medya Site?sinde paylaştığı kişisel bilgileri Site?de yayınlanabilir.  Üyenin herhangi bir Sosyal Medya Sitesi ile olan ilişkisi tamamen ve sadece ilgili Sosyal Medya Sitesi ile arasındaki sözleşmeye tabidir. İntelijans herhangi bir Sosyal Medya Sitesinin bu Sosyal Medya Sitesi?ndeki hesabınızın gizlilik ayarlarını ihlal ederek İntelijans’a sağladığı kişisel bilgiler ilgili her ne nam altında olursa olsun bir sorumluluk kabul etmediğimizi beyan ederiz.

3.4 – Üyeler, İntelijans tarafından kendilerine gönderilen veya kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde İntelijans?in söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Üyelerin sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına kullandırılamaz ve/veya devredilemez. İntelijans işbu aykırı kullandırmaları tespit ettiği Üyelerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına ve üyeliklerini iptal etme hakkına sahiptir. Üyeler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üyelerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden İntelijans?in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

3.5 – Üyeler Site?de hesap açarak Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası?na uygun olarak İntelijans?in Site?de sunulan bilgilere erişebileceğini, bunları kaydedebileceğini ve kullanabileceğini kabul etmiş olurlar.

4-) OTOMATİK EŞLEŞTİRME

Otomatik eşleştirme sistemi ile profilini otomatik eşleştirme hizmetine açmış olan Üye  ve Üye Markalar İntelijans tarafından otomatik olarak eşleştirilir.

5-) YAYIN SÜRECİ

5.1 – İntelijans sayfalarında yayınlanan içeriklerin yayında kalma  süreleri,  sözleşme üyelik süresi dahilinde olmak koşulu ile, intelijans?ın belirlediği süre kadardır.

5.2 ? İntelijans haber vermeksizin üye silebilir.

5.3 – Üye Markalar;

Uygulanabilir kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uygun olmayan ilanlar;
Yanlış bilgi içeren veya yanıltıcı içerik bulunduran ilanlar;
Başvuru için herhangi bir ödeme talep eden veya başka Üye kabulünü şart koşan ilanlar,
Kendilerine ait olmayan logo, marka, ticari ünvan veya benzeri fikri mülkiyet hakkı içeren ilanlar ve Üye arasında ırka, cinsiyete, dini inanca, cinsel tercihe, yaşa dayalı veya yasalar tarafından yasaklanan diğer her türlü ayrımcılığa mahal veren ilanlar veremezler/yayınlayamazlar.

6-) ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

6.1 – Üye Marka, Site üzerinde Üye  ile ilgili Site tarafından ortaya konulan çeşitli uygulamalar aracılığıyla yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirebilir. Üye Marka bu amaçla Site?ye yüklediği bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, iftira atma, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.2 – Üyeler Site?ye yükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların kendilerine ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir içeriğe yer vermeyeceklerini, yayınlanan içeriklerin, ilan ve resimlerin İntelijans ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından İntelijans?e karşı yöneltilebilecek talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul beyan ve taahhüt eder.

6.3 – Kullanıcı ve Üyelerin Site içerisinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

6.4 – Üye Site?de paylaştığı özgeçmişinde bulunan her türlü bilginin tek sorumlusudur. Üye , uygunsuz, yanlış veya hoş olmayan içeriklerin gönderilmesi dahil dürüstlükte bağdaşmayacak ve profesyonellikten uzak davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.5 – Üye Marka ile kendi vasıtasıyla ilişkiye geçen Üye, bütün sorumluluğu üzerine almış olur.

6.6 – Üyeler; kendileri tarafından Site?ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. “Site”ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7 – Site’de sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca İntelijans altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.

6.8 – Kullanıcılar, herhangi bir şekilde (gezgin, tarayıcı eklentisi ve diğer teknoloji veya manuel çalışma vb) diğer kullanıcılara ait profillerin ve kişisel bilgilerin elde edilmesi veya kopyalanması amacıyla işlem yapmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

6.9 – Kullanıcılar, herhangi bir sınırlama olmaksızın İntelijans?in fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

6.10 – Kullanıcılar, diğer kişilere ait patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer mülkiyet hakları gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

6.11 – Kullanıcılar, Site üzerinden erişilebilecek diğer Kullanıcılara veya Üyelere ait bilgilerin, içerik veya verileri (açık bir şekilde izin verilmesi hariç olmak üzere) kopyalamayacaklarını veya kullanılmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

6.12 – Kullanıcılar İntelijans?in izni olmaksızın İntelijans?den temin edilen bilgilerin toplamayacaklarını, kullanmayacaklarını, kopyalamayacaklarını veya aktarmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

6.13 – Kullanıcılar ve Üyeler, Gizlilik Kurallarına uygun olarak İntelijans?in Site?de sunulan bilgilere erişebileceğini, bunları kaydedebileceğini ve kullanabileceğini kabul ederler.

7-) SORUMLULUK SINIRLAMALARI

7.1 – Üyeler İntelijans?in Site?de Üyeler tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı İntelijans?in İntelijans çalışanlarının, ortaklarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7.2 – Üyeler, Site üzerinden İntelijans?in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında İntelijans?in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. İntelijans, Site’de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun İntelijans?in sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Üyelerin kendi sorumluluğundadır.

7.3 – İntelijans, Site üzerinde yer alan Üye ve/veya Üye Marka bilgilerinin içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site?de yer alan bilgilerle ilgili her türlü risk Üyelere aittir. Site üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı bizzat İntelijans?e aittir.

7.4 – İntelijans bir özel istihdam bürosu veya bir işveren değildir; Site?de yer alan Üyeye dair bilgiler İntelijans?in sorumluluğu altında yer almamaktadır.

7.5 – İntelijans, Site?nin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve Site?de herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu Site?de yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile Üyelerin kullandığı yazılım ve/veya donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse İntelijans?a bu konuda hiçbir sorumluluk yüklenemez.

7.6 – Site?de bulunan internet bağlantıları (linkler) ile ilgili her türlü risk Üyelere aittir. İntelijans Üyelere bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

7.7 – İntelijans, Site’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. İntelijans doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

😎 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1 – Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site”nin (yazılım, görsel, tasarım, ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları İntelijans?e ait ve/veya İntelijans tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. İntelijans uygulamalarının, Site?de yer alan bilgilerin ve İntelijans?in telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına İntelijans tarafından izin verilmemektedir.

8.2 – Kullanıcılar ve Üyeler, ara yüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site’yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden İntelijans?in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

8.3 – Kullanıcılar ve Üyeler, Site’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, Site?ye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Üyeler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üyelerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden İntelijans herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde İntelijans bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya ve/veya Üye’ye aynen rücu edilir.

8.4 – İşbu Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında Site?nin ve Site üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; İntelijans?in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

8.5 – İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, İntelijans?in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. İntelijans?in “Site” ve “Site” üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.6 – İntelijans, Kullanıcıların ve Üyelerin, Site’yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcı’yı veya Üye’yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda İntelijans?in gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve üyelikleri iptal etme hakkına sahiptir.

8.7 – İntelijans’in içeriğinde yer alan bütün bilgilerin, yazıların, logoların, grafiklerin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü görsel ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir internet sitesinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü şekilde yayınlamak ve/veya İntelijans’in haberi olmadan link vermek kesinlikle yasaktır. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

9-) MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, İntelijans?in işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İntelijans için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İntelijans?den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve İntelijans?in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10-) ÜYELİKTEN AYRILMA VE SINIRLAMALAR

10.1 – Üyeler diledikleri zaman üyelikten ayrılıp kendilerine ait hesaplarını ve profil sayfalarını kapatabilirler. Bu durumda ilgili Üyenin üyeliği askıya alınacak, bu süre içerisinde ilgili Üye üyeliğini tekrar aktif hale getirmezse üyelikten çıkmış olacaktır. Üyeler, üyelikten ayrılmaları durumunda İntelijans?den herhangi bir hak talep edemezler.

10.2 – İntelijans Üyelerin Kullanım Koşularını veya Üyelik Sözleşmesini veya uygulanabilir yasaları ihlal ettiğini ya da Hizmetleri kötüye kullandığını düşünmesi halinde Üyelerin İntelijans hesabını kısıtlayabilir, askıya alabilir veya kapatabilir.

11- DELİL SÖZLEŞMESİ

Üyeler, işbu Kullanım Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda İntelijans?in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, İntelijans?i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12- GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

12.1 – İntelijans, Üyeler tarafından Site?ye eklenen kişisel bilgileri, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerini ve Site?nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir. Üyeler, bilgilerinin İntelijans tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan ederler. İntelijans yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Üyelerin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilir.

12.2 – Üyeler Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının işbu Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Kullanım Koşullarını kabul ederek, Site?de hesap açarak ve Üye olarak Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını da kabul etmiş olurlar.

13- KULLANIM KOŞULLARININ TADİLİ

İşbu Kullanım Koşulları zaman zaman İntelijans tarafından tadil edilebilir. Kullanım Koşullarının tadil edilmesi halinde yeni versiyon derhal Site?de yayınlanmaya başlayacaktır. Site?nin kullanımı geçerli olan en güncel Kullanım Koşullarına tabi olacaktır.  Kullanıcı ve Üyelerin Kullanım Koşullarında bir güncelleme olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

14- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.