müziğin tüketiciler üzerindeki etkisi

Müziğin bir pazarlama elementi olarak, tüketici üzerinde duygusal, algısal ve davranışsal etkileri konulu tezi Evren Bilge Kutlay 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Müzikoloji Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi iken yazmıştır. Aşağıda bu tezinden konuyla ilgili önemli alıntılara ulaşabilirsiniz.

?Pazarlamada müzik biliminin doğru ve bilinçli kullanımının satış üzerinde olumlu etkileri özellikle batılı bilim adamlarınca araştırılmış ve ispatlanmıştır. Tüketici psikolojisi, insanların tüketimle ilgili ne hissettiğini, neye değer verdiğini ve nasıl davrandıklarını inceler. Müzik psikolojisi ise müziğin bileşenlerinin insan psikolojisi üzerinde yarattığı bilişsel, duygusal, ve davranışsal etkileriyle ilgilidir.?

Kutlay?ın da belirttiği üzere tüketicinin malı veya hizmeti neden seçtiğini 3 boyutlu inceleyebiliriz.

  • Müziğin Bilişsel (Algısal ve Düşüncelsel) Etkileri: Ürünü görme algılama ve ürünü düşündürmeye sevk etme kısmı.
  • Duygusal Etkileri: Algılanıp düşünülen bu ürüne karşı olan duyguları harekete geçirir.
  • Davranışsal Etkileri: Son kararı verdiği ürünü almak veya vezgeçmek safhasındaki seçim kısmının olduğu bölümdür.

Gerek ticari internet mağazasında, gerekse sokaktaki mağazada doğru müzik stratejik olarak kullanıldığında tüketicinin bilincinde özel bir alışveriş deneyimi yaratırken, aynı zamanda marka imajı yaratmakta ve dolayısıyla hedef kitleyle duygusal bir bağ oluşturabilmektedir.