Müzik Eğitiminin Çocuklarda İyilik Yapma Etkisi

"İyilik Yapma Bilincinin" çocukluk dönemlerinden itibaren kazandırılmasında birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ise, sanatın en önemli alanlarından ve yapı taşlarından birisi olan müzik ve müzik eğitimidir.

1- Bireyleri ve toplumları biçimlendirme, yönlendirme, değiştirme ve geliştirmede en etkili süreçlerin başında eğitim gelmektedir.

Eğitim kurumları ise; sorumluluk gerektiren bir yapıya sahip olduğu gibi müzik yolu ile eğitim de aynı sorumluluk duygularını içermektedir. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim evrelerindeki müzik eğitiminde bireye, asgari-ortak-temel müzik kültürü kazandırılır.Ayrıca çeşitli müziksel araç ve gereçlerle yüz yüze gelme, çalışma ve kendini müziğin belli başlı davranış boyutlarında deneme fırsatı ve olanağı da verilir.

 

2- İlk yıllarda daha çok oyun biçiminde ya da oyunlaştırılarak yapılan bu çalışmalar ve denemeler, sonraki yıllarda giderek belirli etkinlikler ve davranış biçimlerine dönüşür.

Birey, oyun oynarken aynı zamanda sevmeyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve müzik şliğinde oyunlar ile bu devinişsel ve duyuşsal ağırlıklı davranışları öğrenmekte ve uygulayabilmektedir. Müzik insan yaşamını her evresinde yer alan bir olgudur.Toplumları kaynaştıran bireyleri pozitif olmaya sevk eden müzik, insan yaşamında bireyin dengeli, sağlıklı, başarılı, duyarlı, mutlu olmasını sağlar.

3- Müzik yolu ile edinmiş olduğu disiplinli çalışmaya ve belli bir sorumluluğa sahip olan birey, bu yolla çevresi ile daha verimli, etkili, bilinçli, düzenli, sağlıklı bir iletişim kuracaktır.

Birey olarak insan, bebeklik döneminde ninnilerle, erken çocukluk döneminde sayışma, tekerleme, müzikli masal ve oyunlarla, geç çocukluk dönemlerinde türkü, şarkı, marş ve başka çeşitli müziklerle yoğrulur. İçine kapanık bir çocuğun, yapılan gözlemler ve araştırmalar sonucunda müzik eğitimi aldığında, bu yolla, içe kapanıklığını kısa sürede üzerinden attığı sonucu ortaya çıkmış ve yaşama daha pozitif duygularla bakmaya başlamıştır.Çocuklar, şarkılarla, müziklerle, iyi, olumlu olarak bakılan paylaşımı, gerek kendi aralarında gerekse toplum içerisinde iyilik yapmanın faydalarını müzik eğitimi yolu ile kavrayabilmektedirler.

4- İyilik yapma ve iyilik üzerine yazılan şarkı sözlerini de çocuklar, ezgiler eşliğinde çok rahatlıkla ve neşe içerisinde öğrenebilmektedirler.

Çocuklar eğitim almaya başladığı ilk yıllardan itibaren oyunlar eşliğinde paylaşımı, sevgiyi, birbirleri ile kaynaşmayı, belli disiplinleri, okulda ve evde uyulması gereken kuralları eğitimciler vasıtasıyla öğrenip uygulamaktadırlar.Müziği de oyunlar içerisinde yaşayarak, müzik yolu ile; sevgi, mutluluk, neşe, doğa, hayvan, sağlık, iyilik, öğretmen, anne-baba, vatan, bayrak sevgisi ve benzeri konuları içerek şarkıları söyleyerek, dans ederek, uygulayarak yaşama geçirebilmektedirler.Bu eğitsel okul şarkıları ve şarkı sözleri ile çocuklar, doğru-yanlış, iyi-kötü, sevgi-saygı kavramlarını daha küçük yaşlarda benimserler.

 

Bir önceki yazımız olan Gece Yatmadan Önce Dinlemelik 10 Klas Şarkı yazımızı okumak için BURAYI TIKLAYINIZ.