Kadir Tekin,

Mağazalarımızda müzik çalmaya başladıktan sonra ciromuzda kayda değer artış sağladık.